Feedback van Cursisten

Feedback van cursisten

Ik heb bij het Oost West Centrum twee jaar shiatsu (zenshiatsu), een jaartraining zen-ekindo en twee jaar craniosacrale therapie gevolgd. De basisopleiding als shiatsubeoefenaar ging gepaard met een aantal oefensessies onder cursisten en regelmatige vrijwillige deelname aan beurzen waarop de alternatieve geneeswijzen in beeld kwamen. Door de shiatsucursus kreeg ik ook een andere blik op de mens, ingegeven vanuit mededogen en respect. (Ik was enkele jaren eerder ingewijd in het boeddhisme.) Gedurende deze jaren kreeg ik een ander zicht op gezondheid en vooral op wijze waarop je gezondheid op een preventieve manier kan beïnvloeden door je voedings- en leefstijl. Met de groep cursisten als klankbord was dit ook een periode waarin ik als spelend - t.t.z. zonder veel moeite en zonder moeizame diëten - tot een meer functioneel gewicht kwam. Ik werd gedragen door een groep met een bewuste leef- en eetstijl die zeer aanstekelijk werkte.
De opleiding craniosacrale therapie leerde me als psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in de behandeling van acute en chronische psychotrauma's, "luisteren" naar de diepere biologische lagen van de mens. Het was voor mij immers altijd moeilijk geweest om een getraumatiseerde patiënt rust en ontspanning te laten beleven. Door deze basisopleiding ging opnieuw een wereld open.
Als gedragswetenschapper met een evidence-based instelling ben ik dan ook op zoek gegaan naar een empirische basis voor de nieuwe technieken die ik kreeg aangeleerd. Ik heb inmiddels een hele reeks wetenschappelijke publicaties over de effecten van yoga, meditatie en mindfullness based stress reduction gevonden en vond de effecten van craniosacrale therapie op rust en relaxatie ook in de literatuur terug.
Ik kan elke klassiek (universitair) geschoolde collega aanraden om de cursussen van het Oost West Centrum te volgen en de werkzame effecten ervan op empirische basis proberen in kaart te brengen. Zelf kan ik alleen maar getuigen dat je in een wereld die draait aan 200Km/u, vol van drank, drugs, normloosheid en besmet voedsel uit de massaproductie, best een tegengewicht zoekt om zelf in evenwicht te blijven. De cursussen van het Oost West Centrum kunnen daarbij een eye opener zijn.
Erik De Soir
Psycholoog/Psychotherapeut
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Departement Wetenschappelijke en Technologisch Onderzoek
Renaissancelaan 30
1000 Brussel

De cursussen bij Oost West Centrum hebben mijn gezondheid enorm verbeterd doordat ik veel bewuster in het leven sta. Vroeger sukkelde ik regelmatig met mijn gezondheid en moest ik medicatie hiervoor innemen. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn aandeel in de ziekte. Doordat ik mijn eet- en levenswijze heb veranderd, zijn al mijn vroegere kwalen verdwenen. Ik kan beter met stress omgaan, ben helderder en energieker en heb meer vertrouwen. Door mijn enthousiasme heb ik al verschillende mensen uit mijn omgeving kunnen helpen met shiatsu. Mijn moeder is anders gaan koken, meer groenten, minder vlees, en heeft nieuwe voedingsmiddelen leren kennen. Ik praat gewoon over deze dingen met andere mensen en probeer ook zelf een voorbeeld te zijn door de dingen die ik zeg ook zelf toe passen."
Rasmus Kuczwalski, Antwerpen

Wauw, het was geweldig, die kookworkshop. En het was OVERHEERLIJK. Ik versta dus wel nog niks van bereidingen en snijtechnieken en ingrediënten en yin en yang enzovoort maar hopelijk krijg ik daar als totale leek wat meer duidelijkheid over volgende week :-). Maar de toon is gezet; vond het echt heel lekker en ik DENK dat het thuis misschien ook wel eens zal lukken als ik heel goed mijn best doe en een halve dag ervoor uittrek hahahaa.
Michèle Verbeeck, Malle

De cursus was zoals gewoonlijk zeer, zeer goed, met de beste lesgevers van de wereld, de ontvangst en de accommodatie waren zoals verwacht en zoals we gewoon zijn. Uitmuntend dus.
Dries Cox, Waanrode

Oost West Centrum is een zeer betrouwbare en degelijke organisatie. Het cursusaanbod is zeer ruim en altijd van een hoogstaand gehalte. De cursussen zijn zeer interessant en zijn steeds wat ze beloven te zijn. Warm aanbevolen aan iedereen!
Helene Derijcke, Ronse

Zeer professioneel en sterke kwaliteit! Mooie organisatie!
Caroline Brouns, Neeroeteren

De cursus, de lesgever, de ontvangst, de vriendelijkheid, de locatie, … alles correct!
Anne Geerts, Ternat

Dit is gewoon TOP kwaliteit!
Myriam Van Acker, Zele

Zeer tevreden! De organisatie is ok, informatie wordt tijdig en duidelijk doorgegeven, de lesgevers zijn professioneel, de locatie is mooi en in orde.
Eva De Roo, Geel

Kwalitatief hoogstaande cursus, goede service. Zeer klantvriendelijk.
Lucas Sleewaert, Oosterzele

“Professionele begeleiding. Snelle feedback van de organisatie, vriendelijk, correct en totaal niks negatiefs over op te merken, een plezier om mee te werken.
Mounia Ben Haddou, Antwerpen

Je voudrais encore vous REMERCIER du fond du coeur pour la magie qui se créee chez vous ! ;)
Vive Oost West Centrum et vive la Ferme du Bois le Comte. Merci !
Alexandra De Willermin, Parijs

I had a really fabulous week in Orval and the food was amazing! I think that it is a really great centre and I will definitely think about doing more residentials there.
Gail Washkansky, Londen 

Ook een dikke proficiat omdat jullie er in slagen om toch maar steeds een constante op vlak van kwaliteit aan te bieden. En dat is niet niks!
Lea Cruypelans, Aartselaar 

Op deze manier wil ik jullie nog persoonlijk bedanken, voor de mooie locatie, voor de fijne sfeer, voor de goede verzorging, het fantatische eten natuurlijk, ... ach, eigenlijk had ik een hele mooie tijd, dat wil ik jullie nog even zeggen (was bij de workshop van Ton van der Kroon en Jan Roelofs).
Herman Kaemingk De Lange, Heemserveen

Het was leuk vertoeven bij jullie. Het is echt een bijzonder leuke en krachtige plek daar in Orval. De workshop met Tim was schitterend.  Ik heb ook kunnen kennis maken met de macrobiotische keuken, echt lekker. Ik zal zeker weer eens naar Orval komen.
Sylvia Dehne, Mont Saint Jean (F)

Voor mij is Oost West Centrum het begin geweest van zelfontplooing en emancipatie. Ik heb er bewust leren kiezen om voor mezelf op te komen en voor mezelf te zorgen als mens en persoon, dus zowel op het vlak van fysieke als emotionele gezondheid. De kooklessen boden me de nodige houdvast om mijn lichaam op een gezonde wijze te kunnen voeden, zodat ik voldoende energie had om mijn wensen te realiseren. De cursus rond boosheid leerde me om op een rustige manier met mijn soms heftige emoties om te gaan, wat me een stabieler persoon maakte. Door beter voor mezelf te zorgen, ben ik sterker geworden en kan ik dit nu ook uitdragen naar mijn omgeving. Ik heb methodes aangereikt gekregen om mensen in mijn omgeving bewuster te maken van hun keuzes en om me te wapenen tegen de verzuring die hier en daar in de maatschappij insijpelt.
Amy Verbeke, Antwerpen

Ik volgde een aantal cursussen in verband met vegetarische en gezonde voeding. Dat heeft niet alleen mijn kookstijl, menukeuze en vleesverbruik beïnvloed, het heeft ook mijn levensstijl gewijzigd in de richting van meer aandacht voor factoren die de gezondheid positief beïnvloeden (voeding, slaapgewoonten, consumptiepatroon). Typerend is dat ik na enkele maanden van een vriend die ik een tijd niet gezien had spontaan de opmerking kreeg: 'jij ziet er verbazend goed uit!'. Ten tweede heeft deze beweging in de richting van een tweede professioneel leven gewerkt; sinds mijn pensionering eind 2014 ben ik een eenmanszaak begonnen, waarin ik op beperkte schaal mensen de gelegenheid geef van gezonde voeding te genieten.
Dany Baert, Antwerpen

Door de cursussen die ik bij Oost West Centrum volgde heb ik in hoge mate geleerd voedsel te bereiden en gedrag te ontplooien dat mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid ten goede komt. Ik leerde luisteren naar de signalen van mijn lichaam, ik kan ze interpreteren en weet aanpassingen te doen. Ik ben 65 jaar, gebruik geen medicatie, heb geen hoge bloeddruk, geen cholesterol, geen suiker. Ik ben nog steeds actief – geen burn-out, geen depressie. Oost West Centrum heeft me geleerd kritisch te kijken naar alles wat me voorgeschoteld wordt door reklame of media. In mijn werk (thuisverpleging) en in mijn familie wordt ik vaak om raad gevraagd. Door deze gezondheidseducatie kan ik nog meer ten dienste staan.
Maria Jacobs, Dilsen-Stokkem

Dankzij de cursussen van Oost West Centrum ben ik uit het dal van een zware burn-out geklommen en heb ik mijn conditie terug kunnen opbouwen. Ik leerde alles over de juiste voeding om balans te creëren en tekorten aan te vullen. Ik leerde diepgewortelde gedragspatronen herkennen en veranderen. Ik werd op een warme en veilige manier ondersteund in mijn evolutie om terug evenwicht en volledig in het leven te staan. Deze kennis, wijsheid en ervaring gebruik ik nu als vertrouwenspersoon om collega's te ondersteunen in een multi-culturele organisatie.
Ignatia Peeters, Brussel

De Oosterse visie op gezondheidszorg waar ik als cursist in het OWC mee in aanraking ben gekomen is voor mij een hele verrijking. Het OWC heeft mij geleerd wat gezondheid in een totaalconcept werkelijk kan inhouden en hoe we dit via verscheidene invalswegen kunnen stimuleren en onderhouden. Ik bied nu proefbehandelingen shiatsu aan via de vereniging AN-BN aan mensen met een eetstoornis. Ik merk keer op keer op keer hoe ik hen via deze weg kan raken en subtiel in beweging zetten. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de hele vorming die ik via het OWC meekrijg.
Carolien Truyens, Wilsele

In het brede aanbod van cursussen rond gezond leven vond ik een uitgelezen reeks workshops die mijn relatie terug leven ingeblazen heeft en bovendien mijn aandacht voor een gezonde levenshouding en voeding aangescherpt heeft. Deze verworvenheden kan ik als leidinggevende in het onderwijs zeker aanwenden.
Wim Verswijfelt, Bevel

Ik heb in Oost West Centrum al meerdere cursussen rond gezondheid, in een breed spectrum bekeken, gevolgd. Hierdoor ben ik gezondheid heel anders gaan bekijken en benaderen. Gezondheid is vooral veel meer dan gewoon 'niet ziek zijn'. Het is je levenskwaliteit die telt. Je kan ook zoveel meer zelf in handen nemen dan algemeen wordt aangenomen. Daarom ben ik gestart met een praktijk rond levenskwaliteit om die boodschap te kunnen uitdragen en andere personen hierin bij te staan.
Patricia Van Goidsenhoven, Wijgmaal

De cursussen bij Oost West Centrum, zowel de theoretische (medische basis) als de eerder praktische - zoals die van Zen-Shiatsu en Reiki, hebben ervoor gezorgd dat mijn persoonlijke doktersbezoeken doorheen de jaren serieus gedaald zijn. De cursussen hebben me inzichten gegeven in de werking van het lichaam, de mens als geheel. Ze hebben me bewust gemaakt van de invloed die zowel voeding, als de juiste beweging, als een liefde- en respectvolle omgang met mijn geest en lichaam hebben op mijn totale gezondheid. Ik kook nu anders voor mezelf. Ik ga rustiger om met signalen van stress en angst, zowel van mezelf als anderen. Ik kan nu rust brengen in mijn omgeving. Ik ben enkele jaren geleden gestart met het behandelen van mensen waarvan ik de feedback krijg dat het ook hen rust brengt en het bij henzelf en hun gezondheid doet stilstaan. Ik moedig mensen aan om zelf hun gezondheid meer in handen te nemen, in plaats van dit over te laten aan een arts die hen dan maar moet oplappen telkens als er zich een symptoom voordoet.
Werner De Weerdt, Edegem

Herstellende van een burn-out heb ik erg veel aan de cursussen gehad. Door elke keer zelf voetreflex en cranio-sacraal te krijgen, is mijn lichaam erg gestimuleerd om sterker te worden. Ook het geven ervan zorgt ervoor dat ik elke keer weer wat dichter bij mezelf en mijn innerlijke krachtbron kom. De cursussen hebben me bewuster gemaakt. Bewuster van het belang van voeding, een bewustere kijk op leven, op ziekte, op gezondheid, op het omgaan met de dingen des levens. Mens-zijn is veel meer dan het lichaam alleen. Geestelijke gezondheid, gezonde voeding, je goed voelen in je vel zijn heel belangrijke waarden. Goed voor jezelf zorgen mag best. Moet eigenlijk zelfs :). Holistisch werken, de mens in zijn totaliteit, werkt zoveel beter.
Mijn gezondheid en mijn levenskwaliteit is sterk vooruitgegaan. Graag wil ik dit delen met mensen uit mijn omgeving. Ik merk dat heel veel mensen zoekende zijn. Dat heel veel mensen langzaamaan bezwijken onder de dagdagelijkse druk. Het is ongelooflijk fijn een stukje te kunnen bijdragen tot het welzijn van een ander, al is het maar door even mijn handen hun werk te laten doen (shiatsu, cranio-sacraal), een luisterend oor te bieden, dingen even anders te kaderen of door wat tips of tricks mee te kunnen geven. Het hoeven niet altijd grote, spectaculaire dingen zijn. Veranderen begint met kleine stapjes. Net zoals ik begonnen ben. En kijk waar ik vandaag sta …
Linda Janssens, Aartselaar

De cursussen bij Oost West Centrum leerden mij dat gezondheidsmethodes geankerd in eeuwenoude traditie een belangrijke rol kunnen spelen in ziektepreventie en een antwoord bieden op tal van klachten veroorzaakt door onze westerse levensstijl. Denk aan chronische stress, hinderlijke pijnen of aanslepende vermoeidheid, veroorzaakt door een langdurige (over)belasting van het lichaam bij onaangepaste leef- en werksituaties. Ik geef de opgedane kennis nu zelf door in lesreeksen waarin ik westerse massagetechnieken combineer met oosterse.
Geert De Vuyst, Kortrijk

In Oost West Centrum heb ik geleerd dat je zelf je gezondheid in handen kunt nemen en dat voeding en beweging zo'n impact kunnen hebben op je eigen gezondheid en die van je gezin. Ik kook bio, eet lokaal, vervuil zo min mogelijk zonder aan levenskwaliteit in te boeten (integendeel!), beoefen yoga en tai chi, sta positief in het leven en draag dit uit in mijn kring. Ik gebruik wat ik geleerd heb op alle niveaus in mijn job als zorgcoördinator op school en als coach.
Ingrid Debert, Veltem-Beisem

Wat ik in de cursussen geleerd heb, gebruik ik nog regelmatig als ondersteuning om een goede gezondheidsconditie op peil te houden. Ook heb ik al kennissen en geïnteresseerden op weg geholpen door hen te laten proeven hoe eenvoudig gezond eten kan zijn. Dit meestal met succes, want ik hoor positieve reacties en ze passen zelfs hier en daar tips toe of stellen zich de vraag of frequent dierlijke producten eten wel nodig is, en lassen wel eens een 'plantaardige dag' in.
Nancy Vandecasteele, Zomergem

De cursussen in Orval hebben me geleerd om gezonde relaties op te bouwen en te onderhouden. Na jaren ploeteren in een moeilijke huwelijkssituatie kan ik nu zeggen dat ik terug een gelukkige relatie heb met mijn man. Ook leerde ik hoe ik via de juiste voeding mijn gezondheid kan ondersteunen. Op mijn werk ben ik ook meer in mijn eigen kracht, en van daaruit inspireer ik als vanzelf de mensen rondom mij.
Helga Van Noten, Antwerpen

Ik heb vooral geleerd hoe belangrijk preventie is en hoe mijn fysiek en emotioneel "gezond - zijn"een toegevoegde waarde betekent voor de mensen om me heen. Ik heb geleerd om milder te zijn voor mezelf en te luisteren naar mijn lichaam. Het heeft me sterker gemaakt, zeker fysiek. De laatste drie jaren ben ik nauwelijks nog geveld geweest door griep of andere virussen. Met de visie van Oost West Centrum, die Oost en West verbindt, inspireer ik ook mensen rondom mij om op een andere manier naar gezondheid te kijken. Zeker in tijden waarin welzijnsziektes hoogtij vieren, is deze vorm van alternatieve educatie een zeer belangrijk en vitaal gegeven in de gezondsheidseducatie en preventie voor de toekomst.
Inge Dom, Antwerpen

OWC - Feedback van Cursisten