Missie & visie

Missie & Visie

MISSION STATEMENT
Oost West Centrum wil mensen inspireren en ondersteunen om mee zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en die van hun omgeving (maatschappij en milieu). We doen dit via een ruim, divers, open vormingsaanbod op verschillende plaatsen in België. We bieden holistische vorming aan die oosterse en westerse visies op gezondheid verbindt en ieders eigen wijsheid en kracht stimuleert. Via ons vormingsaanbod willen we bijdragen tot meer gezondheid, levenskwaliteit en veerkracht op individueel en maatschappelijk vlak.

VISIE

OOST & WEST
Oost West Centrum is einde de jaren '70 ontstaan uit de macrobiotiek, een gezondheidsfilosofie uit het oosten gebaseerd op het oud-Chinese energetische model van yin & yang en de vijf transformaties. Met wijsheid toegepast is dat oorspronkelijke, eeuwenoude model nu nog altijd een fantastisch instrument.
Onze westerse inspiratie halen we vooral uit goed, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en westerse natuurlijke gezondheidstradities.  
De oosterse en de westerse visies zijn erg verschillend: de oosterse is holistisch, energetisch en subjectief invoelend , de westerse is specialistisch en werkt met objectief meetbare materie. Ze hebben elk hun eigen sterktes en zwaktes en het is een enorme meerwaarde om ze allebei te kunnen inzetten.

HOLISTISCH
Alles is één, alles is met elkaar verbonden.  Lichaam en geest zijn niet te scheiden delen van een geheel. Elke mens is een deel van het grotere geheel. En elk deel beïnvloedt het geheel: het gezin, de gemeenschap, de aarde. Verander je een deel, dan verandert het geheel. Elk deel beïnvloedt alle andere delen: ons lichaam resoneert met onze omgeving, onze stemming resoneert met die van onze medemensen, enz.  Om verandering te creëren is het hele verhaal, de hele context belangrijk: het verhaal van de persoon, van de familie, de maatschappij, de aarde. Als je (een deel van) het verhaal kent, kan je de verhaallijn lezen en het verhaal herschrijven. In het oosten is dit vanzelfsprekend, men bekijkt er het lichaam als één geheel en legt de relatie met eet- en leefwijze en met de omgeving.
Gezondheid is heelheid. Gezonde mensen zijn flexibel, wakker, nieuwsgierig, begaan met het welzijn van de ruimere omgeving (medemens, maatschappij, milieu), open voor verandering, veerkrachtig en ze staan met beide voeten op de grond.
Ziekte is geen vijand die overwonnen moet worden. Het is een deel van ons, een bondgenoot die ons helpt heler te worden, een mogelijke stap naar groei en transformatie. Zolang we ziekte als een te overwinnen vijand beschouwen, leven we in dualiteit, in conflict, in angst. Zolang we in dualiteit met onszelf zijn, zijn we in dualiteit met de wereld. Genezing (heel-ing) gebeurt wanneer we uit die dualiteit stappen en de andere pool omhelzen zodat we eenheid ervaren. Eenheid is harmonie is gezondheid. Echte gezondheid creëer je maar door ziekte te beschouwen als bondgenoot en zijn geschenken te aanvaarden. Ziekte is een deur naar transformatie; ze geeft ons de kans ontbrekende stukken van onze persoonlijke en maatschappelijke puzzel te vinden en deze delen te integreren. Zo worden we heel, en echt wie we zijn, in plaats van de ‘genezen’ persoon die we verondersteld worden te zijn.
Gezondheid en heelheid kunnen we bevorderen door ons op alle vlakken (individueel, gezin, ruimere omgeving) optimaal te voeden (fysiek, mentaal, sociaal, ...). 

EIGEN-WIJS
Iedereen is uniek. Elk uniek probleem heeft een unieke nood en een uniek geschenk. Wat voor persoon X werkte, werkt misschien niet voor persoon Y. Wat gisteren werkte, werkt misschien vandaag niet meer. Elke situatie vraagt om een unieke benadering; in het geval van ziekte kan dat gaan van meditatie tot operatie. Er zijn evenveel manieren om gezond te blijven/worden als er mensen zijn. Er zijn evenveel manieren om gezond te eten als er mensen zijn. Er zijn evenveel manieren om duurzaam samen te leven als er mensen zijn. We hebben niet overal vat op maar er is heel veel wat we zelf kunnen doen, al dan niet met externe hulp . De natuur en onze eigen natuurlijke lichaamswijsheid zijn onze meest waardevolle gidsen. Met ons cursusaanbod willen we mensen inspireren om daarop te vertrouwen en zo hun leven zelf in eigen handen te nemen en hun eigen, unieke weg naar gezondheid en heel zijn te vinden. 

EFFECTIEF
We willen als organisatie graag effectief bijdragen tot een gezonde, natuurlijke en veerkrachtige wereld. Daarom zorgen we dat onze cursussen toegankelijk, doeltreffend en praktisch bruikbaar zijn. Wat je in de cursus leert, kan je gemakkelijk concreet vertalen naar jouw specifieke situatie en verder toepassen in je dagelijkse leven, met positieve veranderingen als resultaat.

DUURZAAM
Elke mens is een deel van het grotere geheel. En elk deel beïnvloedt het geheel. Daarom laten we ons leiden door de drie ethische principes uit de permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen van grondstoffen. We werken bijvoorbeeld (voor álle maaltijden, kooklessen, open deur dagen, theepauzes, ...) met kleinschalige, duurzame, biologische, liefst lokale producten uit eerlijke handel.
We streven ook naar duurzame gedragsveranderingen, duurzame relaties (met lesgevers, leveranciers, medewerkers, ...) en lange-termijn resultaten. In plaats van (enkel) de symptomen te bestrijden en te onderdrukken, kiezen we ervoor om de oorzaken te achterhalen en aan te pakken. 

REALISTISCH
We accepteren en respecteren grenzen en beperkingen – zowel die van onszelf als die van de aarde.
We accepteren en respecteren imperfectie – die van onszelf en die van anderen.
We schrijven onze eigen definitie van gezondheid en heel-zijn en werken creatief met de beperkingen.

KWALITEITSVOL
Met uitstekende lesgevers & medewerkers, een sterke visie en bijna 40 jaar ervaring durven we zeggen dat we op alle vlakken hoge kwaliteit bieden. Op de externe kwaliteitsaudits (Qfor label) die we vóór onze erkenning als gespecialiseerde vormingsorganisatie tweejaarlijks lieten uitvoeren, scoorden we telkens, naar hun zeggen, uitzonderlijk hoog.

INSPIRATIEBRONNEN

EIGEN LICHAAMSWIJSHEID / INTUÏTIE / ERVARING
= de basis, de belangrijkste autoriteit, ons kompas; al de rest zijn extra hulpmiddelen

ERVARINGEN VAN ANDEREN / PRAKTIJKVOORBEELDEN  / TRADITIONELE WIJSHEID
Wat kunnen we leren van gezonde samenlevingen? Wat hebben ze in al hun diversiteit gemeenschappelijk? En hoe kunnen we die wijsheid vertalen naar ieders specifieke situatie hier en nu?

 

© Oost West Centrum vzw

OWC - Missie & visie